.

Jeśli ktoś pamięta stare, babcine radio, albo wciąż posiada starego typu odbiornik, taki bez nowoczesnych udogodnień, wie, że jeśli przekręcić w nim gałkę strojenia, odbierana stacja stopniowo cichnie, po czym zaczynamy coraz głośniej i wyraźniej słyszeć inną, tę, do której się właśnie dostrajamy. Czasem stacjm32e te są tak daleko od siebie położone, że w pośredniej pozycji gałki słychać tylko szum, czasem następna stacja jest słyszalna, zanim jeszcze do końca ucichła poprzednia. A czasem, jeśli radio nie jest najlepsze, a w pobliżu jest silny nadajnik, słychać go na całym zakresie, niezależnie od tego, na co nastawiliśmy odbiornik.

Nasza świadomość, dopóki żyje w ciele fizycznym, nastawiona jest na odbiór materialnej, fizycznej rzeczywistości. Mamy do tego celu wspaniałą antenę: nasze fizyczne ciało z jego mózgiem i zmysłami. Antena ta jest tak silna i tak dobrze zestrojona z fizyczną rzeczywistością, że w normalnych warunkach nie jesteśmy świadomi niczego innego. Czasem, gdy się „zepsuje”, rozstroi, jej właściciel może „słyszeć głosy” czy „widzieć obrazy”, których nie ma w tej rzeczywistości.

Program „Gateway Experience”, o którym pisałem w poprzednim artykule, dostępny na płytach CD produkowanych przez Monroe Products, pozwala nam nauczyć się świadomego i stopniowego przestrajania naszego „odbiornika”. Tak jak radio posiada skalę częstotliwości, dzięki której określone stacje można powiązać z określonymi liczbami, tak w Instytucie Monroe została opracowana skala „focusów”, poziomów skupienia świadomości, z których ten oznaczony „C-1” – w skrócie po prostu „1” – oznacza skupienie na naszej fizycznej rzeczywistości.

Pierwsze ćwiczenia programu wprowadzają użytkownika w stan Focus 3. Jest to stan nadal ściśle związany z fizyczną materią, mózg jest jednak zsynchronizowany, umysł wyciszony, w stanie płytkiego relaksu – sygnałów ze świata odbiera się w tym stanie nieco mniej, niż w C-1

Focus 10, kolejny, na którym zatrzymujemy się nieco dłużej, to stan głębokiego relaksu. Umysł jest przytomny, ciało uśpione. Przy zamkniętych oczach, ze słuchawkami, z których płyną dźwięki hemi-sync, na uszach – świadomy umysł odbiera znacznie mniej fizycznych bodźców, niż w normalnym stanie czuwania. Focus 10 umożliwia wizualizację oraz wgląd w wewnętrzne stany psychiki. Pozwala tworzyć różnego rodzaju niefizyczne narzędzia, takie jak balon energii rezonansowej, stanowiący ochronę przed niepożądanymi wpływami, skrzynię przemiany energii, ułatwiającą pozbycie się niepożądanych lęków i emocji. Można również w tym stanie wizualizować kolory i oddziaływać nimi na nasze ciało i umysł.

W następnych ćwiczeniach poznajemy stan, zwany Focus 12. Nazywany jest on stanem rozszerzonej świadomości. Charakteryzuje go większe, niż w Focus 10 otwarcie się na niefizyczne obszary rzeczywistości. W stanie tym dostępna jest większa część naszej pełnej świadomości: możemy dzięki temu z łatwością rozwiązywać problemy lub uzyskiwać odpowiedzi na różnorodne pytania, te najważniejsze i te mniej istotne.

Stan Focus 12, udostępniając nam większą część naszego „ja” pozwala również na wprowadzanie pożądanych zmian do swego życia. Gateway Experience zawiera dwa ćwiczenia służące do tego celu – „One Month Patterning”, czyli programowanie miesiąca oraz „One Year Patterning” – programowanie roku. Tworzymy w nich pozytywny program dla samego siebie: Focus 12 pozwala na jego zapisanie w podświadomości i późniejszą realizację. Stan ten jest również dobrym punktem wyjścia do nauki komunikacji niewerbalnej, zdalnego widzenia oraz – dla chcących osiągnąć OOBE – do pierwszych prób oddzielenia się od ciała fizycznego.

Kolejnym stanem świadomości, którego uczymy się w Gateway Experience, jest Focus 15. Zwany on jest „bez czasu”, „poza czasem”, czy „wszystkie czasy”. Zwyczajny dla nas, liniowo biegnący czas przestaje być tam odbierany. Pozwala to na intuicyjny odbiór informacji z różnych obszarów czasu i przestrzeni, pozwala także na kreację i manifestację znacznie łatwiej niż z poziomu Focus 12. Zawarte w programie „Gateway Experience” ćwiczenia z Focus 15 nastawione są właśnie na te dwa obszary jego zastosowań.

Ostatnim poziomem świadomości, który poznajemy w „Gateway Experience”, jest stan zwany Focus 21. To granica. Gałka naszego „radia” znajduje się właśnie dokładnie pomiędzy stacjami. Świata fizycznego nie powinniśmy już odbierać, światy niefizyczne są tuż za progiem, w zasięgu słuchającego. Przechodząc przez cały program nauczyliśmy się w międzyczasie komunikacji niewerbalnej i umiejętności porozumiewania się z istotami niefizycznymi, możemy więc już we własnym zakresie wędrować dalej.

W tym miejscu „Gateway Experience” się kończy. Furtkę do dalszych eksploracji dają nam jednak nagrania z serii „Going Home”, przeznaczone dla osób umierających i ich bliskich. Prowadzą one słuchacza przez kolejne, coraz dalsze, niefizyczne stany świadomości.

Focus 22 znajduje się jeszcze wciąż w pobliżu ziemskiej fizycznej rzeczywistości; możemy będąc w tym stanie odnaleźć ludzi, którzy wciąż żyją na Ziemi, ale z jakichś przyczyn – choroby psychicznej, nadużycia alkoholu lub narkotyków – są częściowo oderwani od fizycznego świata i tworzą w jego pobliżu własne rzeczywistości.

Focus 23 to domena tych, którzy odeszli – zmarli w świecie fizycznym, ale wciąż nie mogą znaleźć się w nowej rzeczywistości. Trzymają ich w pobliżu ziemskich wibracji stare, niedokończone sprawy, czy też niewiara w istnienie czegokolwiek po śmierci. Osobom takim możemy pomóc – opisuje to Bruce Moen w swojej książce „Świadome podróże w niefizyczne światy”.

m3Focusy 24, 25 i 26 – każdy kolejny coraz bardziej odstrojony od fizycznej Ziemi – to częstotliwości, na których „nadają” rzeczywistości stworzone przez ludzi, mających pewne określone przekonania. Znajdą się tam nieba i piekła, oraz wszelkie inne krainy, w które wierzą wyznawcy różnorodnych religii; znajdą się tam również światy wykreowane dla potrzeb popularnych filmów i książek, wszystko, co kiedykolwiek wymyślił człowiek, a w czego istnienie ktokolwiek uwierzył.

Ostatni, najwyższy spośród odwiedzanych w ramach programu „Going Home” Focus 27, to „punkt przyjęć” osób zmarłych. Stworzone w tym obszarze ośrodki nastawione są na pomoc tym, którzy niedawno odeszli i tym, którzy zdecydowali się na ponowną inkarnację. Osoby takie mogą nabrać tam sił i zdecydować, jaka będzie ich dalsza droga. Bo oczywiście tak, jak skala radiowych częstotliwości nie ma końca, tak nie ma końca skala poziomów świadomości. Stany wyższe, niż Focus 27, badane są w Instytucie Monroe; programy rezydentne Instytutu sięgają aż do Focus 49, który jest granicą naszej strefy rzeczywistości. To, co rozciąga się dalej, jest obszarem niedostępnym dla ludzkiego umysłu na jego dzisiejszym poziomie rozwoju.

Wspomnieć warto jeszcze o znajdującym się w Focusach 34 i 35 Zgromadzeniu – grupie istot z różnych fizycznych i niefizycznych wszechświatów, obserwujących zachodzące na naszej Ziemi przemiany, które – według tych istot – mogą mieć wpływ nie tylko na naszą małą planetę, ale także na ich odległe światy.

Życzę zainteresowanym jak najwięcej ciekawych wrażeń z ćwiczeń z programami „Gateway Experience” i „Going Home”. Ci, których temat zainteresował i chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej, mogą również zapoznać się z książkami Roberta Monroe i Bruce'a Moena.

 

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Adremida” nr 2 (3) z kwietnia 2012 roku