Podczas swej wyprawy w przyszłość, opisanej w książce „Dalekie Podróże”, Robert Monroe napotkał ludzi, których nazwał Human Plus. Ludzie ci dysponowali umiejętnościami, przypisywanymi dziś tylko nielicznym mistrzom duchowym – posiadali pełną władzę nad fizyczną materią. Aby umożliwić nam postawienie pierwszych kroków na ścieżce, prowadzącej do tych umiejętności, a jednocześnie udostępnić narzędzia, poprawiające jakość naszego codziennego życia, Instytut Monroe stworzył serię nagrań „Human Plus”

Możliwości ludzi czwartego tysiąclecia wydawały się nieograniczone. Mogli opuszczać w dowolnej chwili swoje ciała fizyczne, materializować dowolne przedmioty, odżywiać się niefizyczną energią, zdobywać doświadczenia w świecie fizycznym poprzez ciała roślin, zwierząt, a nawet przedmioty nieożywione. Dzięki takim umiejętnościom mogli porzucić przemysł i technologię i przywrócić naszą planetę do jej naturalnego stanu, naprawiając zniszczenia dokonane przez cywilizację techniczną.

Podstawowym problemem, który powoduje że większość ludzi żyjących w dzisiejszych czasach nie potrafi dokonywać  tego, co dla człowieka przyszłości będzie zwyczajną codziennością, są wpojone w podświadomość przekonania i ograniczenia. Kiedy dziecko przychodzi na świat, uczy się przez obserwację i naśladowanie dorosłych, a jego podświadomość programowana jest tym, co obserwuje. A więc człowiek nie potrafi latać, duchów nie widać, cudów nie ma, a kiedy przychodzi choroba, trzeba przechorować odpowiednią ilość czasu, przyjmując przy tym leki. Kiedy człowiek dorasta, jest już zaprogramowany na wszystkie te ograniczenia, które znamy z codziennego życia.

Technologia Hemi Sync pozwala na przełamanie wielu ograniczających nas przekonań i zrobienie pierwszych kroków na drodze, prowadzącej do osiągnięcia naszych pełnych możliwości. W tym celu Instytut Monroe opracował serię nagrań „Human Plus”. Zawarte w niej ćwiczenia maja za zadanie „odprogramowanie” ograniczeń i zastąpienie ich  nowymi możliwościami. Specjalnie dobrane częstotliwości synchronizujące półkule mózgowe odblokowują dostęp do podświadomości i otwierają kanał umożliwiający jej programowanie. W tym stanie stare, ograniczające przekonania mogą być zastępowane nowymi. Dzięki temu słuchacz może nauczyć się pewnej określonej funkcji, przydatnej w codziennym życiu. Raz wyuczoną funkcję można potem przywołać w każdej chwili, stosując umowny kod, podany podczas nagrania.

Warto pamiętać, że Hemi Sync jest tylko pomocą i narzędziem – nagranie nie zrobi niczego za nas. Samo wysłuchanie nagrania nie zapewni, że świeżo przyswojona funkcja będzie działała automatycznie, sama z siebie. Aby zadziałała, należy ją przywołać; im częściej będziemy używać nowych możliwości, tym sprawniej będą działać a funkcje nie używane – jak każda inna nie używana umiejętność – ulegną zapomnieniu.

Każde z ćwiczeń Human Plus składa się z dwóch części. Pierwsza, przygotowawcza, jest taka sama dla wszystkich nagrań w serii. Uczy otwierania kanału dostępu do podświadomości i zapamiętania tego stanu, tak, aby mógł on być łatwo osiągnięty przez słuchacza podczas właściwego ćwiczenia. Jako klucz do otwarcia kanału dostępu używana jest liczba „11”.

Druga część jest właściwym programowaniem nowych funkcji. Słuchacz wprowadzany jest najpierw w stan głębokiego relaksu, znany jako Focus 10. Następnie poprzez podanie liczby 11 oraz odpowiednich częstotliwości synchronizujących półkule mózgowe otwierany jest kanał dostępu do podświadomości. Podawana jest wtedy sugestia, która najczęściej rozpoczyna się słowami: „Od tej chwili możesz coraz lepiej...” – po czym zostaje szczegółowo opisana czynność, którą słuchacz będzie mógł wykonywać. Następnie podawany jest umowny kod dostępu do tej funkcji. Aby móc przywołać ją w stanie normalnego czuwania, należy zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech i powtórzyć  w myślach jej kod dostępu.

Po dwukrotnym powtórzeniu sugestii kanał dostępu jest zamykany, a słuchacz wprowadzony w stan snu. Przez kolejne kilkanaście minut sugestia powtarzana jest jeszcze kilkakrotnie, po czym słuchacz przywracany jest do stanu normalnej świadomości C1. Od tej chwili ma on dostęp do nowej możliwości. Jak już wspomniałem, tak wyuczona funkcja może na początek nie działać sprawnie – tak jak każda inna umiejętność, tak i funkcje, których uczą nagrania Human Plus będą tym lepiej, szybciej i sprawniej działać, im częściej będziemy z nich korzystać.

Nowe umiejętności udostępniane w nagraniach Human Plus można podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich jest poprawa jakości codziennego życia: koncentracji, uwagi, pamięci, myślenia, zdolności matematycznych. Inna grupa nagrań pozwala słuchaczowi odzyskać kontrolę nad różnymi aspektami swego życia, pozbyć się nałogów i szkodliwych przyzwyczajeń, oczyścić organizm z toksyn.

Inną kategorią jest wspomaganie leczenia i poprawa zdrowia: pracy mózgu, serca, płuc, wzroku, słuchu, regulacja ciśnienia krwi, uzyskiwanie równowagi hormonalnej. Nagrania nie zastępują klasycznej medycyny, mogą jednak pomóc chorym poprzez złagodzenie objawów i przyspieszenie powrotu do zdrowia.

Kolejnym obszarem, w którym nagrania Human Plus mogą być pomocne, jest nauka szybkiego osiągania stanu relaksu oraz snu. Czas snu może być również wykorzystany w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania i rozwiązywanie problemów,  

Listę wybranych nagrań dostępnych obecnie w sprzedaży, wraz z udostępnianymi przez nie funkcjami, podaję w ramce poniżej

           

Nagrania Human Plus i funkcje, których uczą:

Access to Energy – dostęp do energii.
Access to Information – dostęp do informacji.
Attention – poprawa koncentracji i uwagi.
Buy The Numbers – poprawa zdolności matematycznych.
Circulation – poprawa krążenia krwi.
Contemplation – kreatywność.
De-Discomfort – obniżanie poziomu bólu.
De-Hab – pozbywanie się uzależnień i szkodliwych przyzwyczajeń.
De-Tox Body – oczyszczanie organizmu z toksyn.
Do This Now – pozbywanie się tendencji do odkładania na potem.
Eat/No Eat – regulowanie apetytu.
Eight Great – wyciszanie negatywnych myśli i emocji.
Heart – Repairs &Maintenance – poprawa funkcjonowania serca.
Hypertension – wyrównywanie ciśnienia krwi.
Immunizing – podwyższanie odporności organizmu.
Imprint – łatwe zapamiętywanie.
Let Go – radzenie sobie ze zbyt silnymi reakcjami emocjonalnymi.
Lungs – Repair & Maintenance – poprawa funkcjonowania płuc.
Mobius West – tworzenie nowej rzeczywistości w swoim życiu.
Nutricia – sterowanie przyswajaniem kalorii.
Off-Loading – uwalnianie negatywnych emocji.
Options – osiąganie kreatywnych rozwiązań.
Passages – osiąganie równowagi hormonalnej.
PMS – usuwanie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS).
Recall – szybkie przypominanie.
Recharge – szybkie odzyskiwanie energii.
Relax – osiąganie spokoju podczas stresu.
Reset – pozytywne myślenie.
Restorative Sleep – głęboki uzdrawiający sen.
Sensory: Hearing – poprawa słuchu.
Sensory: Seeing – poprawa wzroku.
Sex Drive – kontrola nad popędem seksualnym.
Sleep – łatwe zasypianie.
Sweet Dreams – programowanie i zapamiętywanie marzeń sennych.
Synchronizing – koordynacja ciała i umysłu.
Think Fast – szybkie myślenie.
Tune Up – normalizacja pracy ciała, szybkie wychodzenie z chorób.
Wake-Know – uzyskiwanie informacji w czasie snu.

       

 

 Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Adremida” nr 3 (4) z czerwca 2012 roku