Robert Monroe w swoich poszukiwaniach poza ciałem odkrył istotę i znaczenie energii, będącej podstawą wszelkiego życia i istnienia – Czystej Bezwarunkowej Miłości. Miłość w jej podstawowej istocie nie jest bowiem uczuciem czy emocją, lecz energią, z której powstało i dzięki której istnieje wszystko to, co istnieje. Celem naszego pobytu we Wszechświecie złożonym z fizycznej materii jest nauka wytwarzania i przekazywania tej energii. Uczymy się tego doświadczając wszystkich aspektów życia, zarówno tu i teraz, na Ziemi, jak i poza fizyczną materią, jako niefizyczne istoty.

Dla tych, którzy chcieliby przyspieszyć ów proces nauki i dzięki otwarciu się na energię miłości poprawić jakość swego życia Instytut Monroe przygotował zestaw nagrań Hemi-Sync pod tytułem „Opening the Heart”, czyli „Otwieranie serca”. Składa się on z czterech ćwiczeń: „Centered Calm”, „Remembering Love”, „Love's Power to Heal” i „Opening to Love”

Pierwsze z ćwiczeń, którego tytuł „Centered Calm” można by przetłumaczyć jako „Ześrodkowany spokój”, to ćwiczenie przygotowawcze. Rozpoczyna się ono afirmacją miłości, po czym słuchacz prowadzony jest z pomocą dźwięków Hemi-Sync i prowadzenia słownego do stanu głębokiego relaksu. Gdy stan ten, przypominający znany z innych nagrań Instytutu Monroe Focus 10, zostanie już osiągnięty, słuchacz ma za zadanie przywołanie symbolu, który odtąd będzie mu się z tym stanem kojarzył. Ćwiczenie to należy wykonywać do momentu opanowania tego stanu głębokiego relaksu i spokoju, który jest podstawą do dalszych ćwiczeń.

Ćwiczenie drugie, „Remembering Love” – służy przypomnieniu stanu, w którym słuchacz otwarty jest na przepływ energii miłości. Po afirmacji i przywołaniu (przy użyciu stworzonego w pierwszym ćwiczeniu symbolu) stanu głębokiego relaksu, osoba ćwicząca proszona jest o przypomnienie sobie chwili z przeszłości, w której odczuwała miłość, radość i szczęście. Nie musi być to związane z naszym ludzkim pojmowaniem miłości jako związku dwojga ludzi. Oczywiście, może być to wspomnienie jakiejś szczęśliwej chwili spędzonej z drugą osobą, ale może być to chwila zachwytu zachodem słońca, kwiatem, spacer do lasu, wspomnienie szczęśliwych chwil z dzieciństwa, zabawa z psem czy kotem – cokolwiek, co słuchacz uzna za najszczęśliwszą chwilę w swoim życiu. Aby przywołanie takie było skuteczne, w nagraniu użyte zostały odpowiednie do tego celu częstotliwości dudnień różnicowych. Celem ćwiczenia jest zapamiętanie i utrwalenie przepływu energii miłości. Utrwalenie to, tak jak w pierwszym ćwiczeniu, dokonuje się poprzez powiązanie z przypomnianym stanem symbolu, który powinien pojawić się podczas słuchania nagrania.

Trzecie ćwiczenie, „Love's Power to Heal” - „Uzdrawiająca moc miłości” służy do naprawiania relacji międzyludzkich. Często bywa tak, że porozumienie z drugą osobą w fizycznym świecie jest trudne bądź niemożliwe. Przyczyn może być wiele: osoba taka może nie chcieć rozmowy, może być agresywna, albo po prostu może być daleko stąd lub nawet nie żyć już w świecie fizycznym. Może być też tak, że to my sami odczuwamy tak silny gniew i żal do kogoś, że nie jesteśmy w stanie takiej osobie wybaczyć, ani z nią rozmawiać. Tymczasem ciężkie emocje, wynikające z nie wyjaśnionych bądź nie przepracowanych problemów, po prostu przeszkadzają żyć, odbierając energię, radość i szczęście.

Używając nagrania „Love's Power to Heal” mamy możliwość mentalnej rozmowy z drugą osobą. Zadaniem słuchacza, po wejściu w stan relaksu, jest przywołanie osoby z którą ma on problemy emocjonalne i rozmowa z nią – w swoim umyśle. Podczas ćwiczenia należy zwizualizować osobę, z którą mamy problemy, po czym przekazać jej w myślach wszystkie swoje żale i pretensje, a następnie wysłuchać jej odpowiedzi. Po skończonej rozmowie słuchacz używając symbolu z poprzedniego ćwiczenia przywołuje energię miłości w celu uzdrowienia całej sytuacji.

Podobne ćwiczenie znaleźć można także na płycie dołączonej do książki „Klucze Życia” Ewy May. Opisuje ona przypadki, w których wykonanie tego rodzaju mentalnej rozmowy z drugą osobą i przywołanie światła w celu naprawy sytuacji spowodowało że później, podczas spotkania z tą osobą w fizycznej rzeczywistości, okazywało się że problem nagle przestał istnieć.

Czwarte ćwiczenie jest to ćwiczenie typu „wolny przepływ” – po przeprowadzeniu procesu przygotowawczego osoba ćwicząca nie jest już prowadzona słownie. Częstotliwości zawarte w nagraniu ułatwiają utrzymanie stanu relaksu i przywołanie energii miłości, która może być wykorzystana w dowolnym, wybranym przez słuchacza celu.

Warto zwrócić jednak uwagę na to, że cel ten tak naprawdę nie może być – „dowolny”. Istotą energii miłości jest to, że nie da się jej wykorzystać do krzywdzenia i manipulacji. Człowiek nią otoczony, będący w jej przepływie, nie uczyni tak zwanego „zła” ani drugiemu człowiekowi, ani żadnej innej istocie. Może natomiast uzdrawiać, przyciągać pozytywne zdarzenia, odzyskiwać radość i spokój.

Nagrania „Opening the Heart" pozwalają przypomnieć sobie i otworzyć się na miłość, a dzięki temu stanowią sobą cenną pomoc w procesie osobistego rozwoju.